คุณสมบัติเซียน โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

การที่จะเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้นั้น เราควรจะต้องศึกษาดูว่านักลงทุนระดับโลกหรือนักลงทุนใน “ตำนาน” ส่วนใหญ่เขามีคุณสมบัติ

หรือ แนวความคิดอย่างไรต่อการลงทุน  เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาอย่างเขาบ้าง   และต่อไปนี้ คือ คุณสมบัติหรือมุมมอง  “ร่วม”  ที่นักลงทุนเอกของโลกมี

ข้อแรกที่เป็นพื้นฐานจริงๆ  ก็คือ  ทุกคนวิเคราะห์หรือมองตัวธุรกิจเป็นหลัก   ไม่ได้  “วิเคราะห์หลักทรัพย์หรือหุ้น”  ความแตกต่างของสองเรื่องนี้ ก็คือ  เซียนนั้น  จะวิเคราะห์ว่าธุรกิจมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  แข่งขันกันอย่างไร  ทำกำไรอย่างไร  อนาคตจะเป็นอย่างไร  ความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ที่ไหน  ในขณะที่การวิเคราะห์หุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น  อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์บางอย่าง  โอกาส  ผลประกอบการระยะสั้น  ถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความผันผวนของกิจการหรือตัว หุ้นมากกว่า

ข้อสอง  เซียนนั้นมักมีวิธีการหรือแนวทางการลงทุนของตนเองที่มั่นคงแน่นอน  เรียกว่ามี “สไตล์” เป็นของตนเอง  พวกเขาไม่เปลี่ยนไปมา  กลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของพวกเขานั้นมักจะเหมือนเดิมยาวนานเป็นทศวรรษ หรือบางคนก็ตลอดชีวิต  ในบางช่วงบางตอนกลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนัก อาจจะเนื่องด้วยภาวะของตลาดหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์นั้น  แต่พวกเขาก็มักไม่เปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะให้  “สอดคล้อง” กับสถานการณ์  พวกเขายึดมั่นกับสิ่งที่เขารู้และเข้าใจดีที่สุด  เพราะเขาคิดว่า  ในระยะยาวแล้ว  นั่นคือวิธีการที่ให้ผลดีที่สุดกับการลงทุนของเขา  ตัวอย่างก็เช่นในยุคที่หุ้นดอทคอมและหุ้นไฮเทครุ่งเรืองมากนั้น  แนวทางและผลการลงทุนของบัฟเฟตต์ดูด้อยลงไปเมื่อเทียบกับเซียนที่เน้นแนวการ ลงทุนที่หวือหวา  อย่างไรก็ตาม  หลังจาก  “ฟองสบู่” หุ้นไฮเทคแตก  แนวทางของบัฟเฟตต์ก็กลับมาได้รับการยอมรับเช่นเดิม

ข้อสาม  เซียนนั้นมักมีหลักการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน  เข้าใจง่าย  พวกเขาไม่มีสูตรหรือสมการหรือชื่อเรียกที่ต้องใช้แทนด้วยอักษรภาษากรีก  ว่าที่จริงหลายคนอาจจะไม่ทำประมาณการกำไรหรือคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทใน อนาคตด้วยซ้ำ  ความซับซ้อนของตัวเลขถ้าจะมีก็คงเป็นแค่การบวก ลบ คูณ หาร   ถ้าจะสรุป ก็คือ  หลักการลงทุนของเหล่าเซียนนั้น  มักจะสามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  และการทำงานก็อาจจะใช้แค่เครื่องคิดเลขธรรมดาหรือไม่ก็  “คิดในใจ”  ได้

ข้อสี่  การควบคุมอารมณ์  การมีวินัยในการลงทุน  และความกล้าหาญหรือความกลัวในเวลาที่ถูกต้อง  เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่เซียนหุ้นทุกคนมี  เซียนหุ้นมักไม่ตื่นเต้นหรือกลัวเกินกว่าเหตุเวลาประสบกับสถานการณ์ที่ตลาด หุ้นหรือหุ้นบางตัวหรือบางกลุ่มร้อนแรงมาก  หรือประสบกับภาวะวิกฤติที่ผู้คนต่างพยายาม “หนีตาย”  จากเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงอย่างที่ถูก “สื่อ” ออกมาในโลกของการสื่อสารเช่นในปัจจุบัน  พูดง่ายๆ  เซียนนั้นมีจิตใจที่สงบและมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง  ความอดทนและอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่ทำให้เซียน ไม่ออกนอกแนว หรือกรอบความเชี่ยวชาญของตน

ข้อห้า  เซียนนั้น  มักเป็น  Loner หรือเป็นคนที่ชอบอยู่สันโดษคนเดียวในแง่ของการลงทุน   นี่ไม่ได้หมายความว่าเซียนจะไม่คุยกับนักลงทุนคนอื่นหรือไม่ปรึกษาว่าหุ้น ตัวไหนน่าลงทุน  แต่เซียนมักเป็นคนที่มีความเป็นอิสระสูงในการคิดและตัดสินใจลงทุน   พวกเขามีเหตุผลและความเชื่อของตนเองที่มักจะไม่ถูกชี้นำหรือชักจูงโดยคน อื่น  ว่าที่จริงเซียนบางคนอย่าง จอห์น เนฟฟ์ นั้นชอบ  “ทะเลาะ” ว่ากันว่า ในตอนที่เป็นเด็กนั้น  เขาแทบจะ  “ทะเลาะกับเสาไฟฟ้า”  พอโตขึ้นก็  “ทะเลาะกับตลาดหุ้น”  แต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตน เองนั้น  เป็นเพราะพวกเขาได้ศึกษาและผ่านประสบการณ์มามาก

ข้อหก  เซียนนั้นเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ  เช่นเดียวกัน  พวกเขาเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นด้วย ซึ่งทำให้เขา “เจ็บตัว” น้อยลง   การเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นนั้น  แน่นอน  ต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์   ดังนั้น  พวกเขาจึงมักเป็นนักอ่านตัวยง  โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์หลายๆ  แขนง เช่น ประวัติศาสตร์บุคคล  เศรษฐกิจ  ตลาดหุ้นและอื่นๆ

ข้อเจ็ด  เซียนบางคนนั้น  หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่กล้าอย่างบ้าบิ่น หรืออย่างน้อยก็ต้องกล้ากว่าปกติในการรับความเสี่ยง  แต่ข้อเท็จจริง ก็คือ  เซียนตัวจริงทั้งหลายนั้นมักจะกล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและไม่ว่าในกรณีใด  จะไม่เสี่ยงเกินไปแม้ว่าโอกาสในการที่จะชนะจะสูงกว่ามาก  พวกเขารู้ว่า  ความผิดพลาดและโชคร้ายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ  ดังนั้น  การเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ คือ สิ่งที่จะรับประกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้  คำว่ากล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลนั้น  ถ้ามองในภาพกว้าง ก็คือ  เขาจะเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้  เช่น  ต้องมีการกระจายการถือหุ้นในระดับหนึ่งไม่ใช่ลงทุนหุ้นเพียงตัวหรือสองตัว หรือตัวเดียวเกินกว่า 50% ของพอร์ต  แต่พวกเขาก็จะไม่กระจายความเสี่ยงมากเกินไป  เพราะการทำแบบนั้นถึงแม้จะดูว่าความเสี่ยงลดลงแต่ผลการลงทุนก็จะแย่ไปด้วย

ข้อแปด  เซียนนั้น  “ทำงานหนัก”  เซียนทุกคนต่างก็ทำงานมากโดยเฉพาะในการอ่านและคิด  และสิ่งที่อ่านและคิดของพวกเขานั้น  สุดท้ายก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การลงทุน  เซียนที่เป็นนักบริหารกองทุนรวมนั้น  แน่นอน  พวกเขายุ่งมากกับงานการลงทุน  เวลาว่างของพวกเขาน้อยมากและคนทั่วไปก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเซียนที่ทำ งานหนักมาก  อย่างไรก็ตาม  เซียนที่บริหารเงินของตนเองอย่างบัฟเฟตต์นั้น  หลายคนก็จะมองว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักอะไรนักหนา  เลิกงานห้าหกโมงเย็นก็กลับบ้านแล้ว  ไม่มีการขนงานกลับไปทำที่บ้าน  เวลาของเขานั้นมีเหลือเฟือตั้งแต่ยังหนุ่ม  แต่นั่นคือ สิ่งที่ปรากฏจากการมองภายนอก  ข้อเท็จจริง ก็คือ  เขาใช้เวลาอ่านมากมาย  และคนที่อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้เท่าเขานั้นผมคิดว่ามีน้อย มาก  ว่าที่จริง  แม้แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง  เช่น เรื่องของสังคมและการใช้ชีวิต  เขาก็มีความรอบรู้ไม่น้อยทีเดียว  เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมามากนัก

ทั้งหมดนั้น ก็เป็นเพียงบางส่วนของคุณสมบัติที่เซียนส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคนมี  และผมเชื่อว่าคนที่อยากจะเป็นเซียนหรืออยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนจำ เป็นต้องมี  ดีกรีหรือระดับความเข้มข้นของแต่ละคุณสมบัติของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันขึ้น อยู่กับปัจจัยหลายๆ  อย่างรวมถึงจิตวิทยาหรือนิสัยส่วนตัวและสภาพแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม  ผมเชื่อว่ายิ่งเราปรับตัวเข้าหานิสัยเซียนได้มากขึ้น  เราก็น่าจะลงทุนได้ดีขึ้น

 

โดย: ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

credit : http://bit.ly/hVxLf5

Advertisements

~ by entaneer on March 30, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: