บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดย พี่โจ ลูกอีสาน

รวบรวมโดย คนคอน จากเวบ Thaivi.com

ที่มา : http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=41524

AIT, TFI, GFPT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=0

TR, AH, PREB, NVL, SC, CSC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=30

S&P, DRACO, BGT,
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=60

PTTAR, (พี่ลูกอีสานถกแนวคิดการลงทุนกับพี่ฉัตรชัย !!!)
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=90

SVI, SNC (version dilute 555), MFEC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=120

MJD, PTL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=150

CWT, CPF, SCB, STPI
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=180

BLA, SCNYL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=240

TRC, UEC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=270

EGCO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=300

BWG, UMS, MINT, BH, BGH, SCC, AOT, SCNYL (Version2), SABINA
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=330

SAT, LPN, SPALI
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=360

GSTEEL, VNT, MAJOR, SVI (Version2), CSL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=390

LANNA, BGH, LRH
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=420

TNH, BGH, SIS, UMS, CPALL, SVI, IT, ILINK, AIT, WG, UVAN, TFD, TR, SAT, STANLY, MINT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=450

CK, TTW, BECL, BMCL, SEAN, UVAN, SCNYL, AYUD, TIP, BKI, SCSMG, NKI, THRE (รวมมิตรหุ้นประกันภัย)
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=480

D1, ticon , advanc , makro , prin , pttep ,bafs,cpn, aeonts, AIM
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=540

AKR, TASCO, KCE
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=570

mint(ด้าน โรงแรม), AHC, CK
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=600

LANNA, BANPU, THCOM, MJD, DTAC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=630

SCNYL, CSC, ALUCON, AKR, SOLAR, HMPRO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=660

ACL, BT, CIG, PSL, TTL (หุ้นกลุ่มเดินเรือ), เลือกหุ้นปันผล ดูอย่างไร, เลือกหุ้นกลุ่มก่อสร้าง
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=690

GFM, LVT, CPF, หุ้นวัฎจักร, SPACK
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=720

CNS, SLC, UPF
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=750

UMS, STANLY, PYLON, DRT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=780

UEC, PAF
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=810

TSC, BAFS
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=840

TTW, KH, BIGC, TFUND, STPI, TICON, MAJOR
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=870

PM, TMT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=900

KCAR, PL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=930

IT, SE-ED
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=960

KH, BGH, BH, TTCL, GLOBAL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=990

IRP, MODERN, GLOW
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1020

jmart, AMATA, BGT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1050

KYE
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1070

TVO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1140

TIP, THRE, MTI, SCSMG, PB, PR, TWFP, TRC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1170

CPF, TYONG, TTA , PSL , RCL, DEMCO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1200

TCB, TR, BLA, SSF, QLT, TNDT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1230

TIPCO, TMW, TPAC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1260

AS, EGCO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1290

การ ควบรวมกิจการ, กองทุนอสังหาม, BCP
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1320

การ เลี้ยงดูลูก, TEAM, หุ้นกลุ่มนิคม
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1350

BLAND, CPALL&MINT, TISCO, KK, TUF, ROJANA, แนวVI กับวิกฤตเศรษฐกิต
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1380

การ ลงทุนแบบ DCA -Dollar cost average, CENTEL, BIGC, MAKRO, TRT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1410

BLAND, KK, LTF & RMF, คติพจน์ในดำเนินชีวิตของพี่โจ
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1440

มุม มองต่อการศึกษา, BOL, MODERN
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1470

SVI, DRACO, SMT, HANA
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1500

หุ้น วัฐจักร, หุ้น Turn around, PDI, TRC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1560

KIAT KCAR NOBLE CFRESH
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1650

ืMOONG
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1680

LANNA
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&start=1800

CNS JUBILE EGCO RATCH GLOW UVAN TVO MCS ACL SCIB CM
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1830

JAS DSGT AJ
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1860

TUF HTECH LST SVI KSL
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1890

การ มองข้อมูลคุณภาพ 17stock2 for 10yrs WORK
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1920

DCC TGCI UMI RCI NTV JCT KKC YUASA  ROE&ROA
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=1950

SVI SPALI CPN ตลาดฟิวเจอร์ LVT
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2010

IRC ADVANC
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2070

DCF,OWNER EARNING,PEG  TSTH
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2100

PATO NBC EASTW
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2130

TYONG PICO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2160

SIMAT TIW PRO BWG GENCO
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2190

SORKON
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=33509&postdays=0&postorder=asc&start=2220

ขอขอบคุณ คุณคนคอน ที่ทำ link บทความดีๆให้ได้ศึกษา  แต่ที่ลืมไม่ได้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกอีสาน คนนี้เป็นไอด้อลของผมเลยครับ ซึ่งสุดยอดนักลงทุนแนว VI

Advertisements

~ by entaneer on May 26, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: