อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเวลาเค้าให้ดอกเบี้ยทางอ้อมมา

เวลาเรากู้ เงิน เช่น ดอกเบี้ย 0.55% ต่อเดือน

เราทราบไหมครับว่า ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นต่อปีจะเท่ากับกี่%

คำตอบคือ 6.803% ต่อปี

ไม่ ใช่นำ 0.55* 12 นะครับ

แต่เราต้องคิดเป็น future value

ตาม สูตร future value =(1 + interest rate) ยกกำลังจำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ย แล้วนำมาคูณ กับเงินต้น

future value = present value * (1+interest rate)ยกกำลังt

มายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าครับ

เงินต้น 100 บาท(= present value)
ดอกเบี้ย 0.55 % ต่อ”เดือน”

(0.55% = 0.0055 ครับ)

ภายใน 1 ปี (= 12เดือน) จะเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งหมดเท่าไหร่(= future value)

ดังนั้น FV = 100 *(1+0.0055)ยกกำลัง 12

= 100 * 1.06803355947

= 106.803355947

ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย / 1 ปี จะเท่ากับ

106.803355947 – 100

= 6.803355947 % ต่อปีครับ

ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=seina

Advertisements

~ by entaneer on May 14, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: